พรอมมิสไทยแลนด์
Tel : +44 (0) 1619 067 695
enquiries@promisclinics.com
PROMIS
PROMIS
PROMIS
PROMIS

แนะนำพรอมมิส PROMIS

พรอมมิส (PROMIS) เป็นผู้ให้บริการบำบัด ผู้ป่วยอาการทางจิตเวช ที่มีชื่อเสียงและได้รับการ ยอมรับอย่างสูง จากความสำเร็จในการให้บริการผู้ป่วยมากกว่า 5,000 ราย โดยมีขอบข่ายการให้บริการที่หลากหลายด้วยการให้บริการบำบัดรักษาที่มีคุณภาพในการบำบัดรักษาผู้ป่วยซึ่งมีปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ ภาวะปัญหาการควบคุมพฤติกรรมแล ะสารเสพติด เช่น การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ผู้เสพสุรา โรคอ้วนหรือก ลุ่มผู้มีอาการผิดปกติในการรับประทานอาหาร และ ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับความบกพร่องในการควบคุมพฤติกรรม เป็นต้น

ปัจจุบัน พรอมมิส (PROMIS) ได้เปิดให้บริการคลินิกเอกชนที่มีมาตรฐานสูง และกำลังเติบโตขยายสาขาต่างๆ ไปทั่วโลก ด้วยมาตรฐานระดับสูง เราพร้อมบริการ ด้วยโปรแกรมพักค้างคืน การบำบัดอาการ เบื้องต้น การดูแลล้างสารพิษตกค้าง (Detox) บริการให้คำปรึกษา การติดตามดูแลอาการอย่างต่อเนื่องภายหลังรับการบำบัด รวมไปถึงการให้บริการเฉพาะพิเศษสำหรับเยาวชนผู้มีปัญหาและการให้บริการให้คำแนะนำดูแลช่วยเหลือครอบครัวเพื่อหาหนทางให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูเยาวชนที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาผู้ป่วยเยาวชนที่มีปัญหาดังกล่าว

พรอมมิส (PROMIS) มีคลินิกในประเทศอังกฤษเปิดให้บริการโดยผู้เชียวชาญ 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วัน ด้วยบริการที่มีคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ที่ท่านสามารถมั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิผลของการรักษา