พรอมมิสไทยแลนด์
Tel : +44 (0) 1619 067 695
enquiries@promisclinics.com

บริการของเรา

PROMIS Elite
PROMIS Elite
PROMIS Elite

เราพร้อมให้บริการที่มีมาตรฐานสูงและได้รับการยอมรับจากบริการที่หลากหลาย ทั้ง บริการบำบัดพร้อมโปรแกรมพักค้างคืน การบำบัดอาการเบื้องต้น การดูแลล้างสารพิษตกค้าง(detox) การบริการให้คำปรึกษา การติดตามดูแล อาการอย่างต่อเนื่องภายหลังรับการบำบัด รวมไปถึงการให้บริการเฉพาะพิเศษสำหรับเยาวชนผู้มีปัญหาและการให้บริการให้คำแนะนำดูแลช่วยเหลือครอบครัวเพื่อหาหนทางให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูเยาวชนที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาผู้ป่วยเยาวชนที่มีปัญหาดังกล่าว

โปรแกรมการรักษาแบบพิเศษสุด (Elite Treatment Overview)

ประเภทการรักษา

การให้บริการบำบัดผู้ป่วยใน (พักค้างคืน)

สถานที่

ลอนดอน หรือเคนท์, ประเทศอังกฤษ (London or Kent, United Kingdom)

ระยะเวลาในการรักษา

ประมาณ 4 สัปดาห์ หรือมากกว่า

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • บริการบำบัดรักษาพิเศษ ตลอด 24 ชั่วโมง
  • บริการห้องพักพิเศษ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • บริการอาหารเลิศรสจากพ่อครัวที่คัดสรร ด้วยอาหารที่ปรุงสดใหม่จากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
  • บริการพิเศษสำหรับผู้รับบริการซึ่งเป็นนักธุรกิจ เช่น ห้องทำงาน อุปกรณ์การทำงานพร้อมผู้ช่วย (Personal Assistance Service)
  • บริการพนักงานดูแลอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการและดูแลผู้รับบริการให้ได้รับความสะดวกสบายเต็มที่
  • โรงยิม อุปกรณ์ออกกำลังกาย พร้อมผู้ฝึกสอนส่วนตัว
  • บริการรถรับส่งถึงสนามบินด้วยรถบริการพิเศษ (Executive Car) จากสนามบินหลักในสหราชอาณาจักร
  • บริการทางการแพทย์และการล้างสารพิษตกค้าง(Detox) ในเค้นท์ (Kent)