พรอมมิสไทยแลนด์
Tel : +44 (0) 1619 067 695
enquiries@promisclinics.com

บริการของเรา

PROMIS
PROMIS
PROMIS

เราพร้อมให้บริการที่มีมาตรฐานสูงและได้รับการยอมรับจากบริการที่หลากหลาย ทั้ง บริการบำบัดพร้อมโปรแกรมพักค้างคืน การบำบัดอาการเบื้องต้น การดูแลล้างสารพิษตกค้าง(detox) การบริการให้คำปรึกษา การติดตามดูแล อาการอย่างต่อเนื่องภายหลังรับการบำบัด รวมไปถึงการให้บริการเฉพาะพิเศษสำหรับเยาวชนผู้มีปัญหาและการให้บริการให้คำแนะนำดูแลช่วยเหลือครอบครัวเพื่อหาหนทางให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูเยาวชนที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาผู้ป่วยเยาวชนที่มีปัญหาดังกล่าว

โปรแกรม การให้คำปรึกษาส่วนบุคคล (One to One Counselling Treatment Overview)

ประเภทการรักษา

ตามความสมัครใจของผู้รับการบำบัด

สถานที่

ณ คลินิกของเราทั่วโลก

ระยะเวลาในการรักษา

ตามความสมัครใจ

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • บริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดการเสพติด
  • โปรแกรมสามารถดำเนินการได้ในทุกคลินิกของเรา
  • สามารถตอบสนองต่อความต้องการอย่างทันท่วงที
  • ด้วยบรรยากาศการให้คำปรึกษาที่โดดเด่น  และผ่อนคลาย  เป็นกันเอง
  • สามารถเข้าถึงบริการบำบัดรักษาอื่นๆ